Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 2a
Telefon: 32 263 07 37
Market E. Leclerc


Dąbrowa Górnicza
ul. Jana III Sobieskiego 6
Telefon: 32 260 00 13
Centrum Handlowe PogoriaSosnowiec
ul. K. K. Baczyńskiego 25C
Telefon: 32 263 16 40
Galera Handlowa AtutSosnowiec
ul. Staszica 8B
Telefon: 32 332 94 14
Centrum Handlowa Plejada

KURIER InPost
przedpłata13,50zł

KURIER InPost
za pobraniem15,99zł

AQUASZUT FILTR WEWNĘTRZNY TURBO 750N

Aquaszut

AQUASZUT FILTR WEWNĘTRZNY TURBO 750N

Nr kat.: 1131

Dostępność: - wysyłamy w ciągu 24h

65.90 zl

Cena:65,90zł

Ilość: Do koszyka

Koszt dostawy

Charakterystyka filtra:

- nieskomplikowana obsługa, prosta konserwacja,

- małe rozmiary, niski poziom hałasu,

- mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody,

- wykonanie zgodnie z normami bezpieczeństwa RP i UE,

- wysoka sprawność filtrowania dzięki zastosowaniu włókniny filtracyjnej,

- doskonałe wzbogacanie wody w tlen dzięki nasadce napowietrzającej,

- płynna regulacja natężenia przepływu wody za pomocą regulatora bez konieczności wyjmowania pompy z

akwarium,

- przewód zasilający o długości 1,5m.

-wielkość akwarium - 80- 200 l
-wydajność - 750 l/h
-moc - 5,5W
-zasilanie - 220 - 240 V, 50 Hz (AC)
- materiał filtracyjny - włóknina

 

Zanurzenie robocze:

- minimalne: górna krawędź korpusu silnika poniżej lustra wody

- maksymalne: cały regulator przepływu powietrza wystaje ponad lustro wody

 

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Filtr wewnętrzny służy do oczyszczania wody w akwariach i umożliwia dodatkowe napowietrzanie wody.

- Przed instalacją i uruchomieniem należy bezwarunkowo dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi i

montażu!

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania, montażu i bezpieczeństwa!

Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Przy uruchamianiu i konserwacji filtra oraz przy innych pracach w zbiorniku wodnym wyłączyć wszelkie urządzenia

elektryczne znajdujące się w akwarium wyciągając wtyczki z gniazda sieciowego.

- Filtr przeznaczony tylko do akwariów i wyłącznie w pomieszczeniach!

- Urządzenie może pracować tylko do temperatury wody nie przekraczającej 35°C!

- Przed każdym uruchomieniem sprawdzić filtr oraz przewód zasilania sieciowego!

- Zabrania się dokonywania napraw lub wymiany przewodu zasilania sieciowego!

- Zabrania się używania filtra bez wody.

- Urządzenie montować zgodnie z instrukcją.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności

fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że

odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające

za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci , aby nie bawiły się sprzętem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania sieciowego urządzenie podlega złomowaniu! Niebezpieczeństwo

zagrożenia życia!

 

Montaż:

1. Nałóż wężyk doprowadzający powietrze na nasadkę napowietrzającą. Na drugą stronę wężyka nałóż regulator

napowietrzania.

2. Tak przygotowana nasadkę wsuń na wylot komory wirnika

3. Zamocuj teraz wieszak filtra do szyby akwarium, za pomocą przyssawek i nasuń filtr na prowadnice. Całość

powinna być poniżej poziomu wody w akwarium

4. Włącz filtr wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieciowego

5.Przesuwając regulator dostosuj przepływ wody przez filtr odpowiednio do potrzeb swojego akwarium (ilości ryb,

wielkości zbiornika)

Niedozwolona jest praca filtra na sucho (bez wody)!!! Filtr w trakcie pracy musi być całkowicie zanurzony w

wodzie, a regulator napowietrzania w całości powinien wystawać ponad lustro wody.

Uwaga na skutek parowania poziom wody w akwarium obniża się!

 

Przegląd kontrolny i konserwacja:

Dla zachowania wysokiej sprawności filtra zaleca się przeprowadzanie regularnego czyszczenia wkładu filtrującego, wirnika i jego komory. Do tych celów nigdy nie należy stosować detergentów

(mydła, płynów do mycia naczyń itp.) oraz rozpuszczalników; resztki tych środków pozostałych w filtrze mogą

powodować choroby i śnięcie ryb.

Uwaga ! - Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac w akwarium lub przy filtrze, należy koniecznie wyłączyć filtr

przez wyciągnięcie wtyczki sieciowej z gniazdka.

 

Czyszczenie wkładu filtrującego:

1. Wyłącz urządzenie przez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazdka  !

2. Wyjmij filtr z wody

3. Odłącz pojemnik filtra od silnika

4. Zdejmij pokrywę pojemnika

5. Wyjmij wkład filtrujący i starannie wypłucz pod bieżącą letnią wodą

6. Zmontuj filtr w odwrotnej kolejności.

W przypadku zakłóceń pracy silnika (ciężko pracujący silnik) należy oczyścić wirnik i jego komorę.

 

Czyszczenie wirnika i jego komory:

1. Wyłącz urządzenie przez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazdka!

2. Wyjmij filtr z wody.

3. Zdejmij pojemnik filtra z korpusu silnika.

4. Przekręć komorę wirnika tak aby znalazła się w pozycji +/- 90° i zdejmij pokrywę wirnika

5. Wyjmij wirnik z komory i starannie wypłucz pod bieżącą wodą, usuń osad z wirnika. Przemyj także komorę

wirnika oraz regulator.

6. Zmontuj filtr w odwrotnej kolejności.

 

Demontaż i kasacja:

„Producent odpadów” - tj. użytkownik filtra, w chwili likwidacji wyrobu czy też wymiany zużytych części, powinien

podjąć następujące działania:

- części nadające się do dalszego wykorzystania poddać regeneracji bądź przechować,

- elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. Przekazać do punktów prowadzących recykling, lub postępować

zgodnie z miejscowymi przepisami o postępowaniu z odpadami metalicznymi, nieorganicznymi, organicznymi i

mieszanymi.

Producent:
: Aquaszut

Gwarancja:
: 24 miesiące

Opinie: 0

Brak opinii o produkcie. Może warto dodać własną?